ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Văn hóa lễ hội
LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH – NGƯỜI MỞ MANG BỜ CÕI NAM BỘ VIỆT NAM
Visits: 15Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một vị tướng quốc, một bậc công thần thời chúa Nguyễn. Ông...
LỄ HỒI SẮC
Visits: 8Khoảng 15h00 ngày 27/4 âl năm Giáp Thìn, các thành viên, hội viên Ban Quản Trị Lăng Miếu...
LỄ CHÁNH TẾ
Visits: 9Nghi cúng chánh tế được tổ chức vào lúc 4h00 sáng ngày 27/4 âl, diễn tiến cuộc lễ này cũng...
CHƯƠNG TRÌNH HÁT BỘ
Visits: 8Vào lúc 00:00 ngày 02/6 (nhằm ngày 26/4 âm lịch), Chương trình Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà...
LỄ TÚC YẾT VÀ LỄ XÂY CHẦU
Visits: 19Lễ Túc Yết bắt đầu lúc 24h ngày 25/4 âl, lễ vật dâng cúng là con heo trắng đã mổ xong và...
LỄ TẮM BÀ
Visits: 19Lễ tắm Bà còn được gọi là lễ Mộc Dục (Mộc trong từ Mộc Dục nghĩa là nghi lễ tắm thần) được...
LỄ PHỤC HIỆN RƯỚC TƯỢNG BÀ
Visits: 20Chiều ngày 29/5/2024 (nhằm 22/4 âm lịch), trong chương trình Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà...
DIỄU HÀNH LÂN SƯ RỒNG LỄ PHỤC HIỆN
Visits: 9Như mọi năm, Lễ phục hiện rước Bà diễn ra vào chiều ngày 22/4 âm lịch, hoà cùng không khí...
LỄ TẮM BÀ
Visits: 94Lễ tắm Bà còn được gọi là lễ Mộc Dục (Mộc trong từ Mộc Dục nghĩa là nghi lễ tắm thần) được...
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM NĂM 2023
Visits: 157CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM NĂM 2023 (Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam...
CÁC TIN KHÁC