ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Cơ cấu, tổ chức

Visits: 338

* Cơ cấu tổ chức:

          1. Lãnh đạo Ban

          – Giám đốc và  02 Phó Giám đốc.

          – Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (hoặc là Trưởng ban) là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

          – Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (hoặc là Phó Trưởng ban) là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các Phòng chuyên môn thuộc Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị.

          2. Các phòng chức năng trực thuộc Ban

          Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam gồm:

          – Phòng Tổng hợp – Quy hoạch đầu tư và Xây dựng

          – Phòng Quản lý kinh doanh, dịch vụ du lịch.

          – Phòng Quản lý di sản và an ninh trật tự.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Văn hoá – Lễ hội

Visits: 34          * VĂN HÓA, LỄ HỘI           – Văn hóa:           Châu Đốc được mệnh danh là thành phố du lịch tâm linh nổi

Xem chi tiết »
No posts found.