ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

LỄ PHỤC HIỆN RƯỚC TƯỢNG BÀ

Visits: 20

Chiều ngày 29/5/2024 (nhằm 22/4 âm lịch), trong chương trình Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã thực hiện nghi lễ Phục hiện rước Bà Chúa Xứ từ đỉnh Núi Sam về Miếu Bà. Đây là một trong những nghi thức tín ngưỡng dân gian, mang đậm bản sắc văn hoá của cư dân vùng Nam Bộ. Ban tổ chức lễ hội cấp tỉnh, thành phố Châu Đốc và Ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam thực hiện các nghi thức để tái hiện cảnh rước tượng Chúa xứ Thánh mẫu từ trên đỉnh núi Sam về Miếu để thờ theo truyền thuyết. Trước khi bắt đầu lễ, đoàn đại biểu tỉnh, thành phố cùng hàng ngàn người dân địa phương và du khách tề tựu tại Nhà Bia Liệt Sĩ phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, bắt đầu thực hiện các nghi lễ, biểu diễn hoạt cảnh ca múa nhạc, tái hiện lại cuộc sống thời xưa của vùng biên thuỳ Châu Đốc, dân làng được Chúa xứ Thánh mẫu báo mộng để có thể thỉnh Thánh mẫu xuống núi phụng thờ…

Sau đó, đoàn người tiến hành đi bộ lên núi để cung thỉnh Chúa xứ Thánh mẫu tại khu vực bệ đá Bà ngự. Tại đây, Ban quản trị Lăng Miếu núi Sam sẽ thực hành các nghi thức để thỉnh Thánh mẫu, thể hiện bằng hai vật mang tính tượng trưng là chiếc mão và chiếc kiệu được chín cô gái nâng, cùng trai tráng và hàng ngàn người dân hộ tống. Toàn cảnh Lễ phục hiện rước tượng Bà hết sức trang nghiêm nhưng cũng rộn rã, hân hoan với tiếng trống, chiên và hàng chục đoàn lân, sư, rồng dọc hai bên đường để nghênh đón đoàn người thỉnh Chúa xứ Thánh mẫu.

Tin bài: Thu Hồng

Ảnh: Sĩ Nguyễn

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.