ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Di tích
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Đình Châu Phú
Visits: 29 Danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh Châu Đốc với lịch sử hình thành hơn 2.600 năm, bao thế hệ...
CÁC ĐIỂM THAM QUAN Ở CHÂU ĐỐC
Visits: 57KỲ 3: NHỮNG KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO Ở NÚI SAM Ngoài các điểm di tích được công nhận cấp quốc...
Miếu Vệ Thủy Và Cuộc Đời Sự Nghiệp Của Hai Vị Chánh – Phó Đội Trưởng Vệ Thủy Binh Đỗ Đăng Tàu Và Lê Văn Sanh
Visits: 16 Miếu Vệ Thủy– di tích thờ hai vị tiền nhân Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh Thành phố Châu Đốc...
Các Điểm Tham Quan Ở Châu Đốc Kỳ 2: Cụm Di Tích Quốc Gia
Visits: 39Các Điểm Tham Quan Ở Châu Đốc Kỳ 2: Cụm Di Tích Quốc Gia Sau khi các bạn dạo quanh các...
CHÂU ĐỐC – ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN DU KHÁCH THAM QUAN
Visits: 55 Miếu Bà – Núi Sam Châu Đốc An Giang Châu Đốc là một thành phố thuộc tỉnh An Giang...
Đạo Và Đời Của Vị Phật Sống  Ở Núi Sam – Đoàn Minh Huyên
Visits: 23Đoàn Minh Huyên (1807-1856) quê làng Tòng Sơn, trấn Vĩnh Thanh. Nay thuộc huyện Lấp Vò...
Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Cấp Tỉnh Chùa Bồng Lai
Visits: 15Nằm bên dòng kinh Vĩnh Tế , thuộc xã Vĩnh Tế thành phố Châu Đốc, An Giang cách trung tâm...
DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐÌNH VĨNH NGUƠN
Visits: 108 Đình Vĩnh Ngươn Châu Đốc An Giang Xưa nay đình làng là hình ảnh thân quen, gắn bó với...
LĂNG ÔNG THOẠI NGỌC HẦU
Visits: 230Lăng Thoại Ngọc Hầu nằm bên chân núi mặt nhìn ra con đường, lưng quay về vách đá, tọa lạc...
CHÙA HANG
Visits: 660Chùa Hang là tên gọi dân gian của chùa Phước Điền. Phước là phước lành, điền là điền địa...
CÁC TIN KHÁC