ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

CHƯƠNG TRÌNH HÁT BỘ

Visits: 8

Vào lúc 00:00 ngày 02/6 (nhằm ngày 26/4 âm lịch), Chương trình Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam tiếp tục diễn biến với nghi lễ Túc Yết là lễ Xây chầu.

Sau khi kết thúc nghi lễ Xây Chầu là Chương trình Hát bộ. Ông Chánh tế xướng lên “ca công tiếp giá”, lập tức đoàn hát bộ sẽ nổi chiêng, trống rộn ràng và chương trình Hát bộ chính thức bắt đầu.

Chương trình Hát bộ trong Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam hàng năm là hoạt động tạo nên nét phong phú trong nếp sống sinh hoạt tín ngưỡng của Lễ hội. Hát Bộ thường diễn xướng các tuồng tích cổ gắn liền với lịch sử dựng và giữ nước, quá trình lao động và đấu tranh xây dựng quê hương đất nước.

Như mọi năm, Chương trình Hát Bộ Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam có sự tham gia của nhiều đoàn như: Đoàn Cải lương Tuồng Cổ Huỳnh Long, Đoàn Hát bộ Tuồng cổ Ngọc Khanh… cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Chương trình diễn ra từ ngày 02/6 (nhằm ngày 26/4 Âm lịch) đến ngày 05/6 (nhằm ngày 29/4 Âm lịch).

Thanh Tùng

Ảnh: Sĩ Nguyễn

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.