ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

THÔNG BÁO

Visits: 20

Về việc không tổ chức thu phí khách du lịch đến tham quan, tham gia trong thời gian diễn ra Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Năm 2024 tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Ảnh: Cổng chào Khu du lịch quốc gia Núi Sam

Để chào mừng công tác tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 và kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014-2024) được thành công, góp phần thiết thực trong công tác quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam thông báo kể từ 00 giờ ngày 28/5/2024 đến 23h 59 phút ngày 03/6/2024 (nhằm ngày 21/4 âm lịch đến hết ngày 27/4 âm lịch) sẽ không tổ chức thu phí khách du lịch đến tham quan, tham gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam xin thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí, nhân dân và du khách được biết./.

Tin Bài: Hồng Hạnh

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.