ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

MỘT SỐ QUÁN ĂN – NHÀ HÀNG

Visits: 98

MỘT SỐ QUÁN ĂN – NHÀ HÀNG

 • NHÀ HÀNG SUNRISE PALACE

Địa chỉ: 03 đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 02963568668.

 • NHÀ HÀNG TRƯỜNG PHÁT

Địa chỉ: Trưng Nữ Vương, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 02966 555888.

 • TIỆM CƠM BẢY BỒNG 2

Địa chỉ: 121 Trưng Nữ Vương, phường Châu Phú B, TPCĐ  Điện thoại: 0902394041

 • CHÂU ĐỐC HỘI QUÁN

Địa chỉ: 62-68 đường Hoàng Diệu, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 0986 855 377.

Điện thoại: 02963555888.

 • BUFFET TUI

Địa chỉ: 173 Trưng Nữ Vương, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 0966 22 00 64

 • BUFFET KANGAROO

Địa chỉ: đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 0947762603

 • BUFFET SOOWON

Địa chỉ: 148 Trưng Nữ Vương, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 0989725981. 

KHÁCH SẠN – HOMESTAY

 • VICTORIA HÀNG CHÂU- CHÂU ĐỐC ««««

Địa chỉ: 01 – Lê Lợi, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 02963.865.010

 • CHÂU PHỐ «««

Địa chỉ: 88 Trưng Nữ Vương nối dài, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 02963.564.139

 • HẠ LONG «««

   Địa chỉ: Khu TTTMDL Núi Sam – Đường số 1, phường Núi Sam, TPCĐ Điện thoại: 02963.571.661

 • VICTORIA LODGE NÚI SAM «««

Địa chỉ: Khóm Vĩnh Đông I, phường Núi Sam, TPCĐ. Điện thoại: 02963.575.888

 • PHONG LAN RESORT «««

Địa chỉ: Tân lộ Kiều lương, phường Núi Sam, TPCĐ. Điện thoại: 02963.861.745

 • ĐẠI LỢI ««

Địa chỉ: 68-70-72 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A, TPCĐ. Điện thoại: 02963.566.619.

 • ĐÔNG NAM ««

  Địa chỉ: Tân lộ Kiều Lương, Khóm 8, phường Châu Phú A, TPCĐ. Điện thoại: 02963.569.100

 • ĐĂNG KHÔI ««

  Địa chỉ: Trung tâm Thương mại Núi Sam, phường Núi Sam, TPCĐ. Điện thoại: 0909.262.626

 • ĐÔNG BO «

Địa chỉ: 21 Phan Văn Vàng, Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 02963.569.789.

 • BO BO «

Địa chỉ: Trưng Nữ Vương nối dài, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 02963.550.771

 • K Á CHÂU «

Địa chỉ: Tổ 29, Khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TPCĐ. Điện thoại: 02963.571.999

 • YÊN CHÂU «

   Địa chỉ: 89 Hoàng Diệu, khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 02963. 934.567

 • HIỆP HOÀ «

Địa chỉ: Tổ 28 Tân Lộ Kiều Lương, phường Núi Sam, TPCĐ. Điện thoại: 02963. 861.388

 • KHÁCH SN S. F. O «

Địa chỉ: khóm Vĩnh Đông I, phường Núi Sam, TPCĐ Điện thoại: 02963.802.809

 • KHÁCH SN THANH MAI «

Địa chỉ: 23-25 Phan Văn Vàng, phường Châu Phú B, TPCĐ. Điện thoại: 02963.867.622

 • HOMESTAY FAMI NGUYỄN

               Địa chỉ: Tân Lộ Kiều Lương, khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TPCĐ Điện thoại: 02963. 571. 333

 • HOMESTAY KHOA CHÂU ĐỐC

Địa chỉ: 116 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, TPCĐ Điện thoại: 0943 998 873

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.