ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

LỄ THỈNH SẮC

Visits: 18

Lễ Thỉnh Sắc là một trong những nghi lễ trong phần lễ của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Để tưởng nhớ công lao của ông Thoại Ngọc Hầu – một danh thần của triều đình nhà Nguyễn đã có công lớn trong việc khẩn hoang, lập ấp, đào kênh, đắp đường, khai phá và bảo vệ vùng đất biên giới Tây Nam, mang lại sự bình yên cho cộng đồng và cũng nhớ đến công lao của vị chánh phu nhân Châu Thị Tế đã cho lập miếu thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Lễ Thỉnh Sắc được tiến hành vào lúc 15h00 ngày 25/4 âl, là nghi lễ thỉnh bài vị của ông Thoại Ngọc Hầu, bài vị bà chánh Châu Thị Tế, bài vị bà thứ Trương Thị Miệt và bài vị “Hội đồng” từ Lăng Thoại Ngọc Hầu về Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Dẫn đầu đoàn thỉnh sắc là đội lân sư rồng với màu sắc sặc sỡ cùng chiêng, trống, cờ, lọng, Ban Tế lễ, Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam, các học trò lễ, một chiếc long đình sơn son thếp vàng, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và thành phố Châu Đốc cùng các hội viên và du khách…

Bài vị khi thỉnh về Miếu sẽ được đặt lên bàn thờ phía trước chánh điện. Sau đó, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và thành phố Châu Đốc, Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam lần lượt nguyện hương làm lễ tọa vị./.

Minh Trang

Đoàn lân, binh sĩ mang cờ, lọng đợi rước bài vị

Đoàn Thỉnh Sắc khởi hành về Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Đoàn Thỉnh Sắc về đến Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và TP Châu Đốc dâng hương

Đại diện Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam dâng hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.