ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Lễ Hồi Sắc

Visits: 27

Trong ngày 27/4 âm lịch nhằm ngày 14/6/2023 tại miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đã diễn ra 02 lễ đó là Lễ Chánh Tế và Lễ Hồi Sắc.

* LỄ CHÁNH TẾ

Nghi cúng chánh tế được tổ chức vào lúc 4h00 sáng, diễn tiến cuộc lễ này cũng tương tự như nghi thức cúng Túc Yết nhưng thêm các chi tiết trong bước tế, cụ thể là:

– “Thần tứ phước tợ” (thần ban rượu phước, thịt tợ) tức là bốn học trò lễ mang đài và dĩa đến bàn để heo cúng, nhận một miếng thịt heo thường gọi là thịt tợ và một ly rượu của Bà ban cho ông Chánh tế;

– “Ẩm phước” – Ông Chánh tế nhận ly rượu uống;

– “Thọ tợ” – ông Chánh tế nhận miếng thịt heo ăn tượng trưng, miếng thịt này rất quí nên ban lễ phải cất giữ cẩn thận, sau lễ cúng cho người mang đến tận nhà ông Chánh tế.

Lễ này có nghĩa thụ lộc, sự tôn trọng của cộng đồng với công sức của ông Chánh tế và cũng là vinh dự của ông Chánh tế.

* LỄ HỒI SẮC

Khoảng 15h00 cùng ngày, các thành viên – hội viên Ban quản trị Lăng Miếu lại tề tựu đông đủ, áo dài khăn đóng chỉnh tề làm lễ Tôn Vương. Ông Chánh tế ca công thọ (nhận) hàm ấn và gươm lệnh của Hoàng tử trong vở hát bội “Đường Về San Hậu” dâng lên bàn thờ Bà. Xong ông đốt văn xây chầu. Phần hát bộ chấm dứt. Sau đó, làm lễ Hồi sắc thỉnh bài vị ông Thoại Ngọc Hầu, bài vị hai phu nhân và bài vị Hội đồng đưa lên long đình, Đoàn đưa sắc có lân dẫn đầu hướng về lăng Thoại Ngọc Hầu để hồi lại bài vị trên điện thờ.

Lễ Hồi sắc là lễ sau cùng, kết thúc các nghi cúng theo lệ cổ truyền trong Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Đoàn làm lễ Hồi Sắc

Đoàn khiên kiệu Ông Thoại Ngọc Hầu và hai vị phu nhân từ Miếu về Lăng

Đoàn làm lễ Hồi sắc

Đưa bài vị trở về Lăng

Tin bài: Trúc Đào

Hình ảnh: Nguyễn Toàn

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.