ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Tuyên truyền văn minh thương mại tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam

Visits: 16

Để đảm bảo quyền lợi của du khách an toàn trong suốt mùa lễ hội, thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BQL ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam để bảo vệ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023, vừa qua Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam phối hợp với UBND phường tuyên truyền văn minh thương mại tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, Tp Châu Đốc (An Giang).

Tổ công tác đã tập trung tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn với các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật về các điều kiện kinh doanh như: đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa phải rõ nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá hàng hóa, văn minh trong mua bán, không chèo kéo tranh giành khách gây mất an ninh trật tự, không lấn chiếm vỉa hè lồng đường, ứng xử lịch sự với khách du lịch…

Tổ công tác

Tuyên truyền vận động đến từng hộ tiểu thương

Tổ công tác làm việc với hộ tiểu thương

Qua buổi tuyên truyền các tiểu thương hộ kinh doanh nhận thức cao việc chấp hành thực hiện Văn minh thương mại, thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là tạo niềm tin cho người tiêu dùng, khách du lịch khi đến tham quan, mua sắm tại khu du lịch quốc gia Núi Sam./.

Tin bài: Thu Hồng

Hình ảnh: Sĩ Nguyễn

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.