ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG….

Visits: 16

       Ngày 29 – 30/11/2022 Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh An Giang phối hợp với trường Cao đẳng du lịch Sài Gòn tổ chức lớp tập huấn phát triển du lịch bền vững. Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Sam cùng các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh cùng tham gia. Bên cạnh đó lớp còn đi học tập kinh nghiệm thực tế tại Cồn Sơn -Tp Cần Thơ. Buổi tập huấn đã truyền đạt những kiến thức hữu ích và vô cùng thiết thực.

Trúc Đào.

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.