ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Tập huấn “Kiến thức và kỹ năng khai thác bảo tồn tài nguyên du lịch”

Visits: 16

       Ngày 20/4/2023, Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Sam tham dự lớp tập huấn “Kiến thức và kỹ năng khai thác bảo tồn tài nguyên du lịch” do Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức. Thông qua buổi tập huấn giúp các đơn vị hiểu rõ về khái niệm tài nguyên du lịch, liên hệ với thực tiễn địa phương nhận thức rõ về các tài nguyên du lịch của địa phương. Qua đó, hình thành thêm các sản phẩm du lịch, các phương hướng, kế hoạch khai thác tài nguyên một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp tiềm năng của địa phương song song chú trọng công tác bảo tồn tài nguyên du lịch, đảm bảo sự phát triển theo tiêu chí xanh và bền vững.

Các đơn vị tham gi buôi tập huấn

Các đơn vị tham gi buôi tập huấn

Tin bài: Kim Ngọc

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.