ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

SINH HOẠT ĐOÀN THANH NIÊN “CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU ĐIỂM DI TÍCH TRONG KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM”

Visits: 15

Vừa qua, ngày 27/10/2023 Chi đoàn Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề: “Tìm hiểu điểm di tích trong khu du lịch quốc gia Núi Sam”. Buổi sinh hoạt được tổ chức dưới hình thức đi thực tế tại hai điểm di tích cấp quốc gia Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam và Lăng Thoại Ngọc Hầu. Đây là cơ hội cho đoàn viên đơn vị học tập, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, văn hóa, kiến thức,… các điểm di tích trong Khu du lịch, trang bị cho bản thân những thông tin, kỹ năng cơ bản phục vụ cho quá trình công tác, hỗ trợ du khách trong quá trình làm việc.

Hình ảnh Chi đoàn tại Lăng Thoại Ngọc Hầu

Hình ảnh Chi đoàn tại Lăng Thoại Ngọc Hầu

Qua bài thuyết minh của các hướng dẫn viên tại điểm, đoàn viên hiểu thêm về giá trị lịch sử của các điểm di tích, những công lao to lớn của danh thần Thoại Ngọc Hầu – một trong những người có công trong quá trình mở cỏi, phát triển vùng đất này. Đồng thời thể hiện lòng cảm phục và biết ơn của thế hệ trẻ đối với các bậc tiền nhân, từ đó mỗi đoàn viên càng phấn đấu hơn nữa trong quá trình học tập, làm việc góp phần vào việc phát triển vùng đất này để xứng đáng với những gì mà ông cha ta đã gây dựng nên.

Hình ảnh Chi đoàn tại Miếu Bà

Hình ảnh Chi đoàn tại Miếu Bà

Kim Ngọc

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.