ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Quảng bá thương hiệu trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam…

Visits: 15

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-PQLKDDVDL của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam ngày 11 tháng 11 năm 2022 về xây việc dựng hệ thống dữ liệu trang web Khu du lịch quốc gia Núi Sam
Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã có buổi làm việc với chủ cơ sở Nhà hàng, khách sạn Trường Phát nhằm cập nhật hình ảnh, mô tả cơ sở, dịch vụ, đặc trưng hoạt động, thông tin phục vụ của cơ sở để đưa vào trang web Khu du lịch quốc gia Núi Sam để quảng bá thương hiệu trong Khu du lịch.

BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam đến làm việc với chủ cơ sở Nhà hàng, KS Trường Phát. Ảnh: QLKDDVDL

Bên cạnh đó, hoạt động cũng giúp tăng cường hiệu quả công tác quảng bá thương hiệu của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nói riêng và trang web của Ban nói chung. Đẩy mạnh sự liên kết, phối hợp giữa các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn và Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam.
Qua đó, tăng cường kênh tiếp cận và hỗ trợ cho khách du lịch khi đến với Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

QLKDDVDL.

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.