ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Lớp tập huấn về kỹ năng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương

Visits: 8

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/2/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2023. Nhằm nâng cao về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực ngành du lịch cũng như các ngành liên quan về kỹ năng xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch và công tác quản lý, quản bá sản phẩm du lịch tại địa phương.

Không gian buổi tập huấn

Sáng ngày 13/11/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp với Trường Cao đẳng du lịch Sài Gòn khai giảng Lớp tập huấn về kỹ năng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương từ ngày 13/11/2023 đến ngày 15/11/2023 (03 ngày).

Không gian buổi tập huấn

Không gian buổi tập huấn

Ths. Phan Bửu Toàn – GV trường CĐ du lịch Sài Gòn

Đến tham dự buổi tập huấn, các học viên được chia sẽ các chuyên đề về: Định hình về sản phẩm du lịch đặc thù; Tìm hiểm về tài nguyên du lịch bản địa; Quy trình xây dựng sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương; Công tác quản lý nhà nước về du lịch; Xu hướng phát triển du lịch hiện nay,…

Trúc Đào

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.