ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Lịch Biểu Diễn Nghệ Thuật Tại Miếu Bà Trong Mùa Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Năm 2023

Visits: 20

Vào ngày 13/6/2023 (26/4 âm lịch)

Đoàn văn nghệ hát Bội tuồng cổ Ngọc Khanh

2 giờ – Lễ xây chầu đại bội – Đào viên kết nghĩa, Quan Công phó hội Giang Đông

9 giờ – Lý Thường Kiệt phạt Tống bình Chiêm

19 giờ 30 – Chung Vô Diệm hội kỳ bàn

Vào ngày 14/6/2023 (27/4 âm lịch)

10 giờ – Đường về San Hậu do Đoàn văn nghệ hát Bội tuồng cổ Ngọc Khanh biểu diễn

Vào ngày 15/6/2023 (28/4 âm lịch)

Chương trình biểu diễn phụng cúng Lệnh Bà Châu Đốc Núi Sam của Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long

Vào lúc 21 giờ – Xử bá đao từ hải thọ do Đoàn Vũ Luân Phụng biểu diễn

Ngoài ra vào hai ngày 14-15/6 còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ trong nước và hải ngoại của Dân nam Thuý Uyển USA – Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long góp mặt biểu diễn tuồng “Ngũ Biến báo phu cừu” vào lúc 16 giờ

     Tin bài: Kim Ngọc

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.