ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Lễ Kỷ Niệm 197 Năm Ngày Mất Chánh Phẩm Phu Nhân – Châu Thị Tế

Visits: 5

Ngày 26/ – 27/11/2023 nhằm ngày 14 – 15/10 âl năm Quý Mão tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ kỷ niệm 197 năm ngày mất bà Chánh phẩm phu nhân Khâm sai thống chế Thoại Ngọc Hầu – Châu Thị Tế, người phụ nữ tài đức vẹn toàn. Bà có công rất lớn giúp chồng trong việc đào kinh, đắp đường, khai hoang, lập làng…

Mặt tiền lăng

Điện thờ

Lễ kỷ niệm này là hoạt động truyền thống hàng năm nhằm tưởng nhớ đến công đức của những bậc tiền nhân đã có công khai hoang, bảo vệ và phát triển vùng đất Tây Nam để lại cho hậu nhân những di sản vô giá.

Minh Trang

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.