ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

LỄ HOÀN CÔNG “CÔNG TRÌNH: BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH CẤP QUỐC GIA – KHU VỰC BÀ NGỰ TRÊN ĐỈNH NÚI SAM”

Visits: 29

Vào lúc 15 ngày 8/6/2023, trên đỉnh Núi Sam – khu vực Bệ đá Bà ngự đã diễn ra lễ hoàn công công trình “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia khu vực Bà ngự trên đỉnh Núi Sam” được đầu tư xây dựng trên cơ sở tu bổ, tôn tạo những khu vực hiện trạng đã xuống cấp, kết hợp xây dựng mới một phần để phát huy giá trị di tích, gồm các khu chức năng: khu vực Bà ngự, sân lễ, đường lên núi, bãi đậu xe, cây xanh triền núi…từ nguồn vốn công đức của Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam và nguồn vận động hợp pháp khác.

Đây là một trong các dự án tiêu biểu đáp ứng nguyện vọng của đông đảo du khách, với mong muốn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với khu du lịch quốc gia Núi Sam ngày càng nhiều hơn./.

(Lãnh đạo tham dự)

Lễ hoàn công

Lễ hoàn công

Lễ hoàn công

   Tin bài: Trúc Đào.

Ảnh: Sĩ Nguyễn

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.