ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BCH CHI ĐOÀN BQL KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Visits: 17

          Được sự thống nhất của Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam và Ban Thường vụ Thành đoàn về việc “Bổ sung nhân sự Phó bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Ban, nhiệm kỳ 2022-2024”

Tập thể Chi đoàn Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam

          Sáng ngày 11/9/2023, Chi đoàn Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam triệu tập các đồng chí đoàn viên đơn vị để tiến hành bầu bổ sung nhân sự Phó Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, nhiệm kỳ 2022-2024.

          Đến dự buổi lễ,  đ/c Lê Phương Tùng đại diện Thành đoàn Châu Đốc đã phát biểu “Chúc mừng chi đoàn Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, đồng thời phấn đấu cố gắng phát huy sức trẻ cống hiến cho đoàn cấp thành phố nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực”.

Ban chấp hành mới Chi đoàn Ban

          Đ/c Nguyễn Văn Thanh đại diện Chi Ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam phát biểu chúc mừng “mong muốn và giao cho các đồng chí một số nhiệm vụ sau:giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tuyệt đối chấp hành Điều lệ Đoàn, chủ trương, chính sách của Thành đoàn, nhiệm vụ Ban Chi ủy phân công; luôn gương mẫu, tiên phong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

BCH Chi đoàn Ban và đại biểu khách mời

        Sau cùng, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – chức danh Phó Bí thư chi đoàn đại diện BCH chi đoàn phát biểu cam kết “Thực hiện đầy đủ những nội quy của Ban chấp hành Đoàn, phấn đấu luôn là tấm gương cho các đoàn viên thanh niên noi theo. Đồng thời, cố gắng hoàn thiện tốt công tác chuyên môn của mình để góp phần phát triển Chi đoàn Ban vững mạnh, tiến bộ, phát huy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên có những bước phát triển mới và vững chắc”.

                                                                                                    Tin bài: Trúc Đào

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.