ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM – PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC THU HÚT KHÁCH DU LỊCH

Visits: 14

Du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại” – trích Khoản 17 Điều 3 Luật Du lịch 2017

Trải nghiệm hình thức du lịch này, du khách vừa có thể tham quan, vừa được mở rộng kiến thức, kinh nghiệm, vừa được sử dụng các yếu tố văn hóa như phong tục tập quán, tín ngưỡng, di tích lịch sử, lễ hội, kiến trúc, nghệ thuật hay các sản phẩm văn hóa nổi bật… của vùng đất và con người nơi mình đến. Ở Khu du lịch quốc gia Núi Sam thuộc địa phận thành phố Châu Đốc, miền biên giới Tây Nam của Tổ quốc, sự  giao thoa văn hoá từ cuộc sống quần cư của nhiều tộc người từ xưa đến nay đã hình thành những giá trị văn hoá tâm linh to lớn, nơi hàng triệu người đặt niềm tin, hướng về trong cuộc sống tinh thần.

Được hình thành trên cơ sở Khu di tích Núi Sam, với loại hình danh lam thắng cảnh (theo Quyết định số 92-VHTT/QĐ ngày 10/7/1980). Khu du lịch quốc gia Núi Sam bao gồm quần thể di tích Núi Sam tập trung hệ thống cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo dày đặc và rất đặc sắc tại vùng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng. Quần thể du lịch lịch sử – văn hóa Núi Sam với tổng diện tích 2ha, đây là vùng lõi thuộc khu vực bảo vệ I, là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích, gồm toàn bộ các công trình kiến trúc của các di tích miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Phước Điền (chùa Hang), đình Vĩnh Tế và cảnh quan thiên nhiên, địa hình, địa mạo, các yếu tố địa lý khác chứa đựng sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc thù của khu vực núi Sam. Trọng điểm khai thác và phát triển du lịch tâm linh là cụm di tích cấp quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ – Chùa Tây An – Lăng Thoại Ngọc Hầu.

Bên cạnh những giá trị văn hóa vật thể đặc sắc thì giá trị văn hoá phi vật thể là điều đặc trưng nổi bật, được mọi người đặt niềm tin lớn nhất là Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Địa phương đã và đang lập hồ sơ để đệ trình UNESCO vinh danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, điều này thể hiện rõ nét việc gìn giữ bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Châu Đốc nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.

Với các mối quan hệ giữa di sản văn hóa và du lịch, thành phố Châu Đốc, Khu du lịch quốc gia Núi Sam xác định định hướng phát triển du lịch bền vững trên cơ sở khai thác các yếu tố văn hóa tâm linh, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng, khai thác và phát huy những giá trị văn hoá bản địa truyền thống và hiện tại.

 Bài: Thanh Tùng

 

 

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.