ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Triển khai thực Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Visits: 33

433

Tải file: Tại đây.

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.