ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.

Visits: 5

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế – xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hằng năm làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là: “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới sáng tạo”.

Bộ nhận diện IP Day 2024.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là cơ hội để khám phá cách thức mà SHTT khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Văn Đức

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.