ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Hưởng Ứng “Ngày Sách Và Văn Hóa Đọc Việt Nam” Lần Thứ Ba Năm 2024

Visits: 15

Ảnh: Hoàn thành tủ sách pháp luật và góc đọc sách của đơn vị

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang theo Kế hoạch số: 367/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Được sự thống nhất của Ban Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, Chi Đoàn đã tiến hành trang trí, sắp xếp lại tủ sách pháp luật và góc đọc sách tại trụ sở đơn vị nhằm khuyến khích và phát triển thói quen đọc sách cho các bạn đoàn viên thanh niên, nhân viên, viên chức, người lao động của Ban. Qua đó lan tỏa, phát huy các giá trị của sách và góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Ảnh: các bạn đoàn viên trang trí góc đọc sách

Công tác trang trí lại khu vực đọc sách và tủ sách pháp luật là những mẫu giấy decal tuy đơn giản nhưng đã tạo nên một không gian màu sắc mới, tươi tắn và bắt mắt. Hiện tại tại tủ sách pháp luật có nhiều thể loại như báo chí, tạp chí, các đầu sách giáo dục truyền thống về lịch sử, văn hóa,….và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh có hơn 100 quyển sách với nhiều nội dung khác nhau người đọc sẽ có thêm nhiều tư liệu và hiểu rõ hơn về pháp luật cũng như phong cách sống, lãnh đạo, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Nhân viên, viên chức của Ban hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Với tinh thần đọc sách để thêm kiến thức và khơi nguồn sáng tạo, trong thời gian tới Chi Đoàn tiếp tục sưu tầm, bổ sung thêm nhiều sách các loại, các ấn phẩm, cẩm nang du lịch, các sản phẩm quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh để các bạn đoàn viên, người lao động và viên chức của đơn vị có thể tìm hiểu thêm những kiến thức, thông tin, hình ảnh du lịch địa phương và các tỉnh bạn.

Tin bài: Hồng Hạnh

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.