ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Hội nghị Tập huấn triển khai các quy định về lĩnh vực Di sản Văn hóa năm 2023

Visits: 7

Từ ngày 27/12/2023 – 28/12/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai các quy định về lĩnh vực Di sản Văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực di sản văn hóa. Trong đó, tập trung cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực di sản văn hóa, triển khai các quy định của Luật Di sản văn hóa, Phân cấp quản lý di tích; Nghị định về thẩm định Dự án tu bổ, triển khai văn bản hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch (Dự án 6).

Tham dự hội nghị gồm đại diện Lãnh đạo và cán bộ các Ban quản lý di tích, các đơn vị quản lý văn hóa các huyện thị, thành phố. Lãnh đạo UBND thị trấn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua hội nghị các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các thủ tục đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, trình tự trùng tu, sửa chữa tại các di tích, các quy định về phân cấp quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Qua đó, giúp nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác quản lý, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh./.

Diệu Huệ

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.