ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam…

Visits: 28

Vừa qua, chiều ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã kết hợp với UBND phường Núi Sam tổ chức buổi Hội nghị giới thiệu một số văn bản pháp luật trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đến các cán bộ đoàn thể khóm, các hộ kinh doanh và hộ dân đại diện trên địa bàn Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Ông Huỳnh Thành Cư – P Giám đốc BQLKDLQG Núi Sam. Ảnh: Trúc Đào

Trúc Đào – BQLNS

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.