ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn, và đoàn viên, người lao động lần thứ nhất

Visits: 17

Chiều ngày 01/7/2024 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động tại đơn vị lần thứ nhất.

Ông Trương Hữu Tiền – Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam phát biểu

Là tổ chức Công đoàn có 82 công đoàn viên, người lao động công tác tại nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau nên việc gặp gỡ, đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động là vấn đề quan trọng được tổ chức Công đoàn và Ban Giám đốc đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Hội nghị đối thoại nhằm mục đích cung cấp, chia sẻ thông tin về họat động của đơn vị, các chính sách giữa người sử dụng lao động và người lao động để bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo đơn vị, Công đoàn lắng nghe người lao động với những đề xuất, nguyện vọng và kiến nghị từ đó giúp Ban Giám đốc, ban chấp hành công đoàn cơ sở hiểu và có những định hướng, giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động. Bên cạnh đó, cũng giúp người lao động hiểu trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường sự đoàn kết đồng nghiệp, chia sẻ với đơn vị.

Đến dự hội nghị có ông Huỳnh Duy Thanh – Thành ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Châu Đốc; ông Trương Hữu Tiền – Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Thông qua buổi đối thoại Công đoàn viên được nghe báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm của Ban và của Công đoàn cơ sở Ban; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, việc làm, đời sống của công đoàn viên, người lao động; an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo điều kiện làm việc; Trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của công đoàn viên, người lao động; Công khai tài chính 6 tháng đầu năm của Công đoàn cơ sở.

Nhân hội nghị đối thoại, nhằm thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, viên chức lao động, Công đoàn Ban đã kết hợp tổ chức sinh nhật cho công đoàn viên có ngày sinh trong quý II. Qua đó tổ chức Công đoàn, lãnh đạo đơn vị cũng gửi đến các đoàn viên lời chúc mừng sinh nhật, động viên tinh thần của đoàn viên phấn đấu vì nhiệm vụ chung của đơn vị.

Công đoàn viên nhận quà sinh nhật

Công đoàn viên nhận quà sinh nhật

Công đoàn viên phát biểu

Tin bài: Thu Hồng


CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.