ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Hoạt Động Thể Thao Chào Mừng Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Visits: 8

Thực hiện Kế hoạch Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam năm 2023, Uỷ ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã tổ chức song song với phần Lễ đó là các hoạt động thể dục thể thao gồm các môn: bóng chuyền hơi nữ, trò chơi vận động, trò chơi dân gian, giao lưu thể dục dưỡng sinh,…

Các đội thi đấu môn bóng chuyền hơi

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thông qua các hoạt động thể thao đã tạo sự đoàn kết, tăng cường sức khỏe và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Nhằm khơi dậy phong trào thể dục, thể thao, tạo mối quan hệ giao lưu, gắn bó, không khí vui tươi, lành mạnh giữa các công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị và duy trì phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe nhằm phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn. Đồng thời tạo nên một không gian lễ hội vui tươi và lành mạnh./.

Các đội đạt giải môn bóng chuyền hơi

Tham gia trò chơi dân gian

Tham gia trò chơi dân gian

Các đội đạt giải trò chơi dân gian

Tin bài: Trúc Đào

Ảnh: Trọng Toàn

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.