ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Giải Việt dã cung đường đỉnh Núi Sam Châu Đốc – An Giang lần thứ nhất, năm 2024

Visits: 22

Đơn vị tổ chức: Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam phối hợp UBND Thành phố Châu Đốc
Thời gian: 7h00 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2024 (thứ 4)
Địa điểm: Tại Núi Sam, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc, tỉnh An Giang

Thu Hồng

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.