ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Đoàn trường Cao đẳng nghề An Giang đến tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam

Visits: 29

Sáng ngày 25/12/2023, Khu du lịch quốc gia Núi Sam vinh dự đón tiếp đoàn công tác Trường Cao đẳng nghề An Giang và 11 trường nghề các tỉnh khác. Ông Lê Việt Phương – Phó Hiệu trưởng dẫn đoàn, đến tham quan các điểm di tích tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Tiếp đoàn có đồng chí Huỳnh Hoa Hường – Phó Giám đốc Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam thay mặt địa phương giới thiệu với Đoàn công tác tìm hiểu về các giá trị văn hoá – lịch sử của các điểm di tích trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

                 (Đoàn công tác tham quan Miếu Bà )

    (Đoàn công tác tham quan Lăng Thoại Ngọc Hầu)

                                                                                        Tin: Tuấn Hùng

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.