Ngày 17-6, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, cho biết UBND tỉnh này đang phối hợp với các bộ, ngành về việc lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trình UNESCO công nhận lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là di sản văn hóa thế giới.

Đề nghị công nhận lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là di sản văn hóa thế giới - Ảnh 1.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể: Mo Mường (Hòa Bình) và lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam (An Giang) để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Cũng theo lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến 27-4 (âm lịch) với nhiều nghi thức truyền thống như lễ phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và 2 vị phu nhân, lễ túc yết, Xây chầu, chánh tế và hồi sắc.

Năm 2001, lễ hội này đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Đến ngày 19-12-2014, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

T.Nốt – https://nld.com.vn/