ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Đại hội Công đoàn Cơ sở Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Visits: 36

     Ngày 24/04/2023, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Châu Đốc, Đồng chí Huỳnh Thành Cư Bí thư Chi Bộ – Phó giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam và toàn thể đoàn viên công đoàn Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội

Ảnh: Quang cảnh Đại hội

     Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam diễn ra trong thời điểm đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đơn vị đang tập trung nỗ lực ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội và lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn thành phố Châu Đốc, Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Bên cạnh đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo tiền đề cho hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ảnh: Đại biểu tham dự Đại hội

Ảnh: Tập thể Công đoàn Ban

     Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, phấn khởi và đầy trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành chương trình đề ra một cách tốt đẹp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh văn kiện đại hội, kết quả hoạt động công tác Công đoàn nhiệm kỳ qua cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới với mục tinh thần “ Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”. Đại hội công đoàn Ban đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tin bài: Văn Đức

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.