ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM THAM DỰ NGÀY CHẠY OLYMPIC NĂM 2023

Visits: 18

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM THAM DỰ NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC NĂM 2023

        Sáng ngày 19/3/2023, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thành phố Châu Đốc năm 2023” do Liên đoàn lao động thành phố Châu đốc tổ chức. Đây hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước trong năm 2023; kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Thể dục Thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao (27/3/1946 – 27/3/2023); đặc biệt chào mừng Đại hội các Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XIII Công đoàn thành phố, Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Lễ khai mạc

 Vận động viên chuẩn bị xuất phát

 Vận động viên xuất phát chạy

       Hoạt động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thành phố Châu Đốc năm 2023” với sự tham dự của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, với hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng. Thông qua hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, rèn luyện nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin bài: Phòng THQHĐTXD

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.