ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

CHI ĐOÀN HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

Visits: 16

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 BCH Thành Đoàn Châu Đốc Nhằm chào mừng Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023, ngày 04/6/2023 Chi đoàn Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã phối hợp với Phường đoàn Núi Sam ra quân để dọn dẹp, thu gom rác, làm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

(Chi đoàn Ban và các đơn vị khác trên địa bàn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường)

(Chi đoàn Ban và các đơn vị khác trên địa bàn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường)

( Rất đông đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường)

( Rất đông đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường)

( Rất đông đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường)

( Rất đông đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường)

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn thanh niên của các đơn vị đã chia thành nhiều nhóm tiến hành vệ sinh, phát quang trên tuyến đường Lê Đại Cương, xung quanh Trung tâm thương mại chợ Vĩnh Đông, dọn dẹp đến đâu, lực lượng đoàn viên xử lý đến đó bằng hình thức thu gom, quét dọn.

Hoạt động ra quân vệ sinh môi trường không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với đoàn thanh niên trong việc xung kích bảo vệ môi trường mà qua hoạt động này, nhằm kêu gọi, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường luôn sạch đẹp cho người dân địa phương, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe cho con người, giữ gìn cảnh quan, thiên nhiên, môi trường tại các khu du lịch luôn sạch đẹp.

Tin bài: Hồng Hạnh

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.