ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Chi Đoàn Ban Tổ Chức Buổi Học Lớp Cảm Tình Đoàn

Visits: 16

Hướng đến việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát triển đoàn viên mới, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vừa qua, Chi đoàn Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã phối hợp với Phường đoàn Núi Sam tổ chức Lớp Cảm tình đoàn cho các bạn nằm trong danh sách Kết nạp đoàn viên mới năm 2023.

Hình ảnh lớp học Cảm tình đoàn

Tham gia lớp học các bạn được nghe giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; về nguồn gốc, truyền thống và vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về các yếu tố để phấn đấu để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cả chặng đường lịch sử vẻ vang 92 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các chặng đường hoạt động và các kỳ Đại hội của Đoàn thanh niên thông qua sự truyền tải từ báo cáo viên và những hình ảnh minh họa sinh động.

Qua buổi học có thể thấy rằng việc bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động của Chi đoàn tại đơn vị. Với mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn, bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho đoàn, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tin bài: Hồng Hạnh

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.