ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam hỗ trợ Ban Truyền hình dân tộc

Visits: 16

Chiều ngày 31/01/2024, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã đón tiếp và hỗ trợ Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) đến Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang để ghi hình, thực hiện phóng sự “An Giang nâng chất sản phẩm du lịch đặc trưng”, Hướng dẫn viên tại điểm của Ban đã thuyết minh, giới thiệu về điểm di tích Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và các di tích khác trong cụm di tích cấp quốc gia.

HDV tại điểm đang thuyết minh cho đoàn khách

PV Đài đang phỏng vấn HDV tại điểm

Minh Trang

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.