ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

BQL KDL quốc gia Núi Sam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Văn hoá ứng xử”

Visits: 40

Sáng ngày 17-18/5/2023 Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã tổ chức cuộc họp quán triệt, triển khai các nội dung về nội quy, quy chế, văn hóa ứng xử, chế độ chính sách làm việc của nhân viên trung chuyển và thu phí của Ban.

Quang cảnh cuộc họp

Triển khai nội dung về Văn hóa ứng xử trong công tác thu phí- trung chuyển

Triển khai nội dung chế độ chính sách cho nhân viên Ban

Đại diện Ban điều hành công tác thu phí động viên, ủng hộ tinh thần nhân viên

Qua 02 buổi triển khai các nhân viên của Ban đã nắm được những thông tin cần thiết, quan trọng nhằm cải thiện phong cách ứng xử trong quá trình thực hiện công tác thu phí. Bên cạnh đó, Ban điều hành công tác thu phí cũng đã giải đáp các thắc mắc liên quan đến các chính sách làm việc và động viên, ủng hộ tinh thần để nhân viên của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin bài: Hồng Hạnh

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.