ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Ban Văn Hóa Xã Hội – Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh An Giang Làm Việc Với Ban Quản Lý Khu Du Lịch Quốc Gia Núi Sam

Visits: 25

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND, ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; Đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp giữa năm 2024 của Ban Văn hóa – xã hội đã đến làm việc với Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam vào ngày 09/5/2024.

Đoàn có sự tham gia của Bà Đinh Thị Việt Huỳnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, do ông Bùi Công Bằng – Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội làm Trưởng đoàn.

Đoàn đã đi thực tế tại các điểm di tích cấp quốc gia, các khu vui chơi, giải trí… trong Khu du lịch và làm việc với Ban Quản lý Khu lịch quốc gia Núi Sam nhằm đánh giá kết quả triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý và thu phí tham quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Tại buổi làm việc, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã báo cáo tình hình hoạt động chung của đơn vị, công tác triển khai thực hiện các văn bản quy định về thu phí, công tác quản lý thu chi, kết quả thu hàng năm… và các tồn tại, khó khăn trong hoạt động quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam và đề xuất, kiến nghị những vấn đề quan trọng cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cấp tỉnh để hoạt động của Ban quản lý Khu du lịch được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển ngành kinh tế du lịch của tỉnh An Giang.

Ông Bùi Công Bằng – Trưởng Đoàn khảo sát, giám sát đã có phát biểu đánh giá, ghi nhận công tác quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự,… cũng như những khó khăn, vướng mắc mà Ban quản lý Khu du lịch đã báo cáo; chỉ đạo một số vấn đề Ban quản lý cần thực hiện sớm và đúng quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xử lý, giải quyết theo đúng quy trình quy định.

Đ/c Trương Hữu Tiền – Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam phát biểu tiếp thu

Tin: Thanh Tùng

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.