ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam tham gia tập huấn kỹ năng phục vụ truyền thông trên Cổng/Trang thông tin điện tử mạng xã hội

Visits: 18

Sáng ngày 10/6/2024, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng phục vụ truyền thông trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Nhà báo Ngô Chuẩn -Trưởng phòng Kinh tế – Báo An Giang triển khai nôi dung tập huấn

Tập huấn diễn ra trong ba ngày từ 10 đến 12/6 với mục tiêu đào tạo kỹ năng phục vụ truyền thông trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội cho cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cơ sở, cán bộ biên tập Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Khóa tập huấn do Nhà báo Ngô Chuẩn, Trưởng phòng Kinh tế – Báo An Giang truyền đạt, diễn giải bao gồm hai chuyên đề chính:

+ Những vấn đề đặt ra về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí – truyền thông

+ Kỹ năng số do biên tập viên, kỹ thuật viên và cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở bao gồm: sáng tạo nội dung số trong báo chí – truyền thông, kỹ năng báo chí truyền thông – dữ liệu, kỹ năng an toàn thông tin, khai thác chia sẻ nội dung  an toàn trên môi trường mạng.

Tin: Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.