ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

An Giang: Tập huấn – Tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích năm 2023

Visits: 5

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn -Tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích năm 2023, hội nghị diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 28/11 đến ngày 01/12/2023).

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao An Giang cùng gần 200 công chức, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa thuộc UBND các xã, phường thị trấn nơi có di tích được xếp hạng, cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành, thị, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, đại diện Ban quản lý di tích lịch sử – văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các học viên được học các chuyên đề liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích như: Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh; Triển khai Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Quang cảnh hội nghị

Thạc sĩ Nguyễn Đình Thịnh – Phó trưởng khoa Di sản văn hóa,Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác trưng bày, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa. Hội nghị cũng Tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023. Thông qua Quyết định và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

Sau phần truyền đạt của báo cáo viên, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác quản lý di tích, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn, những vấn đề khó khăn, vướng mắc và những giải pháp, mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Các học viên được học tập, nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thông qua buổi tập huấn các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản trong bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa; trình tự trùng tu, sửa chữa tại các di tích, các quy định về phân cấp quản lý nhà nước về di sản văn hóa, công tác quản lý và tổ chức lễ hội và các vấn đề liên quan đến di tích tại địa phương. Qua đó, giúp nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác quản lý, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

 Tin bài: Diệu Huệ

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.